Sveiki atvykę į Užsienio reikalų ministerijos svetainę

Spalio 5 d. Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų muziejuje įvyko iškilmės Vokietijos Vienybės dienos proga.

Spalio 5 d. Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų muziejuje įvyko iškilmės Vokietijos Vienybės dienos proga.

Dresdeno senosios muzikos orkestras La Folia Barockorchester, © Mathias Kobs

Straipsnis

Spalio 5 d. Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų muziejuje įvyko iškilmės Vokietijos Vienybės dienos proga.


Ambasadorės Angelika Viets kalba Vokietijos Vienybės dienos proga

Spalio 5 d. Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų muziejuje įvyko iškilmės Vokietijos Vienybės dienos proga.
Vokietijos Federacinės Respublikos ambasadorė Lietuvoje Angelika Viets© Mathias Kobs

Didžiai gerbiamos ponios ir ponai deputatai ir ministrai, gerb. ministre Karobli, gerb. ministrai,

Ekscelencijos, didžiai gerbiami svečiai, mieli tautiečiai, mieli draugai,

man yra džiaugsmas ir garbė šiandien švęsti Vokietijos Vienybės dieną drauge su Jumis. Šie metai yra ypatingi – Lietuva švenčia savo Nepriklausomybės atkūrimo 100-ąsias metines. Mes džiaugiamės drauge su Lietuva ir jos žmonėmis! Tačiau Vokietijos ir Lietuvos istorija senesnė daugeliu šimtmečių, ir mes, pavyzdžiui, dėka šios puikios, abiejų šalių Prezidentų globojamos parodos „Saksonijos kurfiurstai – Lietuvos didieji kunigaikščiai: dvaro kultūra ir menas valdant Augustui II ir Augustui III“, įsikūrusios čia, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų muziejuje, taip pat prisimename ir tai, kaip sakė buvęs Europos Parlamento Prezidentas Dr. Pöttering, kaip artimai buvo susijusios abi tautos ir jų kultūros valstybinėje, religinėje ir kultūrinėje Europos plotmėje ir kaip gerai veikė ši simbiozė, kol 19-ojo šimtmečio pabaigoje neatsirado nacionalistiniai judėjimai. „Dėsime visas pastangas, kad tai niekada nepasikartotų“. 

Nuo 1990 metų spalio 3-iosios Vokietija – demokratiška ir laisva suvienyta šalis. Praėjo jau beveik trys dešimtmečiai, kai buvo įveiktas Šaltojo karo sukeltas Vokietijos politinis padalijimas. Praėjo jau beveik trys dešimtmečiai, kai ir Lietuva vėl tapo neatsiejama Vakarų dalimi, kuri mūsų nuomone formaliai visada buvo. Įgyvendinti taikius pokyčius čia ir ten privertė visų pirma drąsūs žmonės. Tačiau prie Vokietijos Vienybės daug prisidėjo ir mūsų šalys partnerės. Be jų tikėjimo, kad suvienyta Vokietija Europoje žengs taikiu ir gerovės keliu, Vokietijos vienybė nebūtų tapusi realybe.

Ir šiemet daug valstybių mums parodė didžiulį pasitikėjimą. Birželio mėnesį daugiau nei 180 valstybių dvejų metų kadencijai Vokietiją išrinko JT Saugumo Tarybos nenuolatine nare. Tokiu būdu Vokietijos Federacinė Respublika nuo sausio šeštąjį kartą prisiims svarbią atsakomybę už taiką ir saugumą pasaulyje. Mums šis tarptautinės bendruomenės pasitikėjimas – tai pavedimas, kartu su mūsų partneriais ir toliau visokeriopai prisidėti prie taikos ir saugumo stiprinimo pasaulyje.

Tad ir šiandien ne tik Europos Sąjungoje, bet ir su mūsų partneriais visame pasaulyje bendrai dedame pastangas įveikti susiskaldymą, prieštaravimus, padėti išspręsti krizines situacijas ir konfliktus visame pasaulyje ir ginti žmogaus teises bei įstatymo viršenybę. Išmokta Vokietijos suvienijimo pamoka: tikros pažangos neįmanoma pasiekti veikiant pavieniui. Mums reikia ir reikės vieniems kitų. Vokietijai susivienijus ir Lietuvai apgavus nepriklausomybę 1990 metais mūsų šalių glaudūs santykiai yra pavyzdinis bendrų vertybių pagrindu plėtojamo bendradarbiavimo modelis tiek dvišalėje plotmėje, tiek ES ir NATO.

Vokietijos ir Lietuvos ryšius šiais jubiliejiniais metais praturtina neįprastai didelė aukšto lygio įvykių ir renginių gausa: trumpai paminėsiu tik sausio 17 d. vykusią iškilmingą ceremoniją, kurios metu Vokietijos užsienio reikalų ministerijos Politinis archyvas perdavė Lietuvai 1918-ųjų metų Nepriklausomybės aktą, Federalinio Prezidento vizitą vasario 16-ąją, Lietuvos užsienio reikalų ministro Linkevičiaus ir Vokietijos užsienio reikalų ministro Maas susitikimą Palangoje gegužės 11-ąją, Federalinės Kanclerės vizitą rugsėjį. Liepos 14 d. Miunsterio mieste Jūsų Prezidentei Grybauskaitei ir Latvijos bei Estijos prezidentams buvo įteikta Tarptautinė Vestfalijos taikos premija.

Bendradarbiaujant Šiaurės Atlanto sutarties organizacijoje, Vokietija prisiėmė atsakomybę vadovauti NATO priešakinių pajėgų batalionui Lietuvoje ir nuo 2017 metų pradžios apie 450 Rukloje dislokuotų Vokietijos karių yra NATO priešakinių pajėgų kovinės grupės branduolys. Naudodamasi proga norėčiau nuoširdžiai padėkoti ministrui Karobliui ir partneriams Lietuvoje, kasdien darantiems viską, kad dabar susiklosčiusi itin glaudi partnerystė saugumo politikos srityje būtų sėkminga, ir padėkoti kaip „priimančiosios šalies“ atstovams, nuveikusiems milžinišką darbą kuriant priešakinių pajėgų struktūrą.

Lietuva ir Vokietija šiemet dar labiau suartėjo taip pat ir ūkio srityje: birželio 20 d. Kaune įsikūrė įmonė Continental su viena didžiausių investicijų Lietuvoje per pastaruosius 20 metų, o rugsėjo mėnesį kaimynystėje esančiame sklype savo filialą įsteigė koncernas Hella. 

Tai – įspūdingi faktai. Šio itin vaisingo abiejų mūsų šalių bendradarbiavimo pagrindas, be abejo, yra vis augantis artumas, kurio dėka vokiečius ir lietuvius daugeliu atvejų sieja labai artimos vertybės, įsitikinimai ir pažiūros. Naudodamasi proga norėčiau visų mūsų partnerių vardu labai nuoširdžiai padėkoti Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmams, Goethe´s institutui, Vokietijos akademinių mainų tarnybai, Centrinei užsienio švietimo sistemos valdybai ir politiniams fondams už jų nenuilstamą darbą ir puikų bendradarbiavimą.

O dabar: Džiaugiuosi, kad šiam vakarui galime nuteikti Jus tokios aukštos klasės muzikantų atliekama muzika, ir jau dabar dėkoju Senosios muzikos orkestro LA FOLIA BAROCKORCHESTER iš Dresdeno atlikėjams. Taip pat norėčiau labai padėkoti Valdovų rūmų kolektyvui ir Vokietijos ambasados darbuotojams, kurie taip profesionaliai surengė šio vakaro šventę!

Norėčiau išreikšti ypatingą dėkingumą šio vakaro rėmėjams: Danpower Gruppe,  ERGO, Hegelmann Transporte, SAP, Rödl & Partner ir Göllner Spedition.

Noriu Jums visiems palinkėti malonaus vakaro, o mums visiems ir toliau tokios sėkmingos Lietuvos ir Vokietijos partnerystės bei glaudaus, pasitikėjimu grindžiamo bendradarbiavimo vieningoje Europoje!


Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis taip pat tarė sveikinimo žodį

Spalio 5 d. Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų muziejuje įvyko iškilmės Vokietijos Vienybės dienos proga.
Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis© Mathias Kobs
į puslapio pradžią