Sveiki atvykę į Užsienio reikalų ministerijos svetainę

Bendradarbiaujant Vokietijai ir Prancūzijai bus įvardyti žuvę kariai

Kapinėse palaidoto prancūzų kario anūkė su Prancūzijos ir Vokietijos gynybos atašė

Kapinėse palaidoto prancūzų kario anūkė su Prancūzijos ir Vokietijos gynybos atašė, © Thorsten Fr. Fries

Straipsnis

Š.m. balandžio 4 d., ketvirtadienį, Prancūzijos gynybos atašė Lietuvai pulk. Stéfane Loechleiter ir Vokietijos gynybos atašė Lietuvai pulk. leit. Thorsten Fries lankėsi Šiaulių karių kapinėse. Jie atvyko kartu su vieno iš čia palaidoto prancūzų kario anūke, kuri uždegė atminimo žvakes.

Žuvusių karių pagerbimas uždegant žvakes
Žuvusių karių pagerbimas uždegant žvakes© Thorsten F. Fries

Jos senelio pavardė kaip ir kitų, įvairių tautybių šiose kapinėse palaidotų karių pavardės nėra įamžintos antkapiuose. Yra žinoma, kad čia yra palaidoti 372 vokiečių, 32 lenkų, 5 austrų, 3 prancūzų tautybių kariai, taip pat po vieną karį iš Belgijos, Latvijos ir Nyderlandų.

Bendradarbiaujant Prancūzijai ir Vokietijai ketinama įrengti atminimo lentą, kurioje būtų surašyti žuvusių karių vardai.

į puslapio pradžią