Sveiki atvykę į Užsienio reikalų ministerijos svetainę

Vokietijos užsienio reikalų ministro Heiko Maas sveikinimo žodis Vokietijos Vienybės dienos proga 2019 m. spalio 3 d.

Bundesaußenminister Heiko Maas

Bundesaußenminister Heiko Maas, © Thomas Imo/photothek.net

04.10.2019 - Straipsnis

Prieš keletą dienų stovėjau tame pačiame balkone, iš kurio lygiai prieš 30 metų Hans-Dietrich Genscher šimtams į Vakarų Vokietijos ambasadą Prahoje pabėgusių VDR piliečių pranešė, kad jie gali išvykti į Vokietijos Federacinę Respubliką. Kiek anksčiau – tų pačių metų rusėjo mėnesį – Vengrija parodė pavyzdį ir dešimtims tūkstančių iš VDR pabėgusių žmonių atvėrė savo sieną su Austrija, taip jiems suteikdama galimybę išvykti į Vakarų Vokietiją. Ir šį įvykį prieš keletą dienų paminėjome Berlyne kartu su jaunimu iš Vokietijos ir Vengrijos. Abu šie įvykiai buvo svarbūs žingsniai kelyje link Vokietijos Vienybės; ir dėl jų pradėjo skilinėti Berlyno siena, kuriai nebebuvo lemta ilgai stovėti. Taigi už tai, kad mes, vokiečiai, jau 29-erius metus švenčiame savo vienybę, ypatingai turime būti dėkingi Vengrijai ir tuometinei Čekoslovakijai.

Tame balkone Prahoje ir mano pokalbių su to laikmečio liudininkėmis ir liudininkais metu, o taip pat ir švenčiant 30-ąsias Vengrijos sienos atidarymo metines tapo aišku: Vokietijos ir Europos sanglauda buvo pagrįsta tikėjimu, kad suvienytas kontinentas visiems žmonėms užtikrins geresnę ateitį nei sistemų kovos. Mūsų tarptautiniai partneriai 1989/1990 metais tikėjo, kad suvienyta Vokietija kartu su kaimynėmis sukurs taikią, laisvą, solidarią Europą.

Labiau nei kada nors esame įsitikinę, kad stipri, suvienyta Europa yra geriausias atsakymas į aktualias mūsų laikų problemas. Tokia Europa – taip pat ir geriausias Vokietijos taikos ir gerovės garantas. Todėl, nepaisant tam tikrų skirtumų, kaip niekad svarbu tęsti glaudų dialogą su mūsų partneriais Rytų Europoje. Nes mus žengti pirmyn skatina ne atsiribojimas vienas nuo kito, o daugiau bendrystės. Tai visų pirma norime pabrėžti pirmininkaudami ES Tarybai 2020 metais – 30-aisiais Vokietijos vienybės metais.

Tai, kas įvyko 1989-ųjų rudenį Rytų Vokietijoje, taip pat rodo žmonių, taikiai einančių į gatves ir ginančių savo demokratines teises, galią. Man į galvą ateina daugybė pavyzdžių iš viso pasaulio, kai panašių dalykų galima stebėti ir šiandien. Tai rodo, kaip svarbu, atsižvelgiant į savo patirtį, ginti demokratines vertybes, pagarbą žmogaus teisėms ir taisyklėmis pagrįstą tarptautinę tvarką. Tam tikslui kartu su savo partneriais prisiimame didesnę atsakomybę pasaulio mastu.

į puslapio pradžią