Sveiki atvykę į Užsienio reikalų ministerijos svetainę

Mūsų atsparumo (angl. resilience) iniciatyva tęsiasi. Siūlykite savo projektų idėjas 2024 metams!

Resilienz

Resilienz, © German Embasy

Straipsnis

Jau aštuntus metus drauge su partneriais sėkmingai vykdome atsparumo iniciatyvą pagal 2015 m. Lietuvos ir Vokietijos užsienio reikalų ministrų bendrą veiksmų planą. Ir 2024 m. remsime projektus žiniasklaidos, viešųjų ryšių ir pilietinės visuomenės stiprinimo bei švietimo srityse, kurių turinys būtų orientuotas į šias konkrečias temas:

- medijų ir informacinio raštingumo didinimas bei kritiško žiniasklaidos priemonių naudojimo skatinimas

- atsparumo didinimas dezinformacijai, misinformacijai, netikroms naujienoms ir propagandai

- kova su dezinformacija

- demokratinės ir aktyvios visuomenės, sąmoningai įsitraukiančios į valstybės valdymo ir politinius procesus, stiprinimas

- visuomenės atsparumo populizmui didinimas per socialinę integraciją

- profesionaliosios žiniasklaidos turinio ir informacijos pasiūlos rusų kalba plėtojimas

Mažiausia projekto finansavimo suma yra 20 000 EUR.

Mus ypač domina kompleksiniai ir jungtiniai projektai, apimantys daugiau nei vieną Lietuvos regioną, tad kviečiame projektų idėjų autorius kooperuotis su kitais partneriais ir teikti bendras paraiškas.

Siųskite mums savo projektų pasiūlymus (iki 2 psl.) bei preliminarų projekto išlaidų planą (1 psl.) iki spalio 15 d. el. paštu pr-100@wiln.diplo.de su nuoroda „Resilienz (atsparumas)“.

Projektų idėjas galite pateikti visiškai laisva forma anglų arba vokiečių kalbomis. Tai turi būti naujos projektų idėjos, o ne buvusių projektų tąsa ar jau prasidėję projektai. Svarbu, kad idėjos aprašyme aiškiai atsispindėtų Jūsų projekto tikslai, konkretus projekto turinys, tikslinės projekto grupės, preliminarios išlaidos ir projekto trukmė. Projektai turi prasidėti ir baigtis 2024 m. Jei vis dėlto tam tikros gairės palengvintų suformuluoti savo idėją, toliau rasite klausimyną (anglų ir vokiečių kalba), iš kurio matysite, kokia informacija šiame etape svarbiausia. Kitame etape atrinktų idėjų autoriai turės pateikti išsamias projektų paraiškas.

papildomas turinys

į puslapio pradžią